Levenslust - Toneelvereniging Levenslust 2022

Secretariaat
Ben Nijenhuis
Geurtsweg 21
7554 HP  Hengelo
       T 074-2428039

Toneelvereniging
Levenslust
Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust Beckum
SiRo Handelsonderneming
Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust
Toneelvereniging Levenslsut Beckum
Ga naar de inhoud

Levenslust

Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust Beckum
We zijn een amateur-toneelvereniging uit het plattelands dorp Beckum. Beckum, gelegen op nog geen tien kilometer van het Overijselse Hengelo, is een gemeenschap waar traditie, Twentse streektaal en saamhorigheid nog centraal staan. Saamhorigheid is ook de drijfveer achter onze vereniging. We doen het met elkaar voor elkaar!

Levenslust brengt meestal twee toneelproducties per jaar. (momenteel wegens omstandigheden maar één productie) Om twee stukken per jaar te kunnen realiseren moet je op elkaar kunnen rekenen. Dat geldt voor de keuze van een te spelen stuk, het maken van decors, het instuderen van de rollen en de bediening van het licht en geluid, zowel voor als tijdens een voorstelling. Er mag geen enkel stukje uit de puzzel ontbreken, anders kan een productie niet doorgaan.

Toneelvereniging Levenslust beschikt over een groot aantal spelers, zowel 'jong als oud'. een eigen decorbouw ploeg en licht- en geluid technici.  Door deze uitgebreide groep medewerkers en spelers is het haast altijd mogelijk dat in de voor- en najaarsproductie meestal verschillende spelers op de planken kunnen staan. Ook maken wij gebruik van 'gast spelers' dit zijn spelers die meestal afkomstig zijn van buurtverenigingen of spelers die in het verleden al eens bij Levenslust hebben meegespeeld en het weer leuk vinden om bijvoorbeeld eenmalig weer bij een productie betrokken te zijn. Ook kunnen we zeggen dat we een 'groeiende' vereniging zijn en verwelkomen regelmatig debutanten die voor het eerst op het toneel staan.

Al bijna vijfenzeventig jaar heeft toneelvereniging Levenslust als thuisbasis 't Proggiehoes in Beckum. In deze accommodatie heeft Levenslust een eigen vast toneel met bijbehorende kleed- en grimeruimte. Ook beschikken we hier over opslagruimte van diverse rekwisieten en kleding. Levenslust maakt gebruik van een eigen licht- en geluidsinstallatie inclusief ringleiding!


Graag begroeten we u tijdens één van onze voorstellingen of repetities. Op deze site houden we u op de hoogte wanneer de voorstellingen worden gehouden. En zou u zelf wel eens toneel willen spelen, dat kan, stuur dan een e-mail of vul het contact formulier op onze website in of beter nog: kom eens langs tijdens een repetitieavond op maandagavond vanaf 20:00 uur Wij hopen u dan  ‘warm’ te kunnen maken voor een leuke hobby; het toneelspelen bij Toneelvereniging Levenslust in Beckum.
Lidmaatschap

Levenslust is een vereniging met 'actieve' leden en donateurs.

Actieve Leden
Actieveleden zijn mensen die u geregeld op de planken tegenkomt of op een andere wijze actief voor onze vereniging zijn. Men hoeft niet te spelen, men mag spelen in een productie.
Om in aanmerking te komen voor een rol binnen onze toneelproductie selecteert onze 'leescommie' een te spelen stuk. deze commissie bestaande uit een aantal leden, zijn het gehele jaar door op zoek naar, voor ons, geschikte en speelbare toneelstukken. Dit doen ze door uit het grote aanbod van de toneeluitgeverijen te putten. Ze lezen diverse toneel (tekst) boekjes en overleggen met elkaar wie voor welke rol geschikt zou kunnen zijn en of deze speler of speelster beschikbaar is voor een rol.
In goed overleg met elkaar wordt op deze manier een spelersgroep voor en productie geselecteerd en samengesteld en kunnen de repetieties beginnen.....
Lidmaatschap ' actieve leden ' ; € 25.00 per jaar.

Donateurs
Wij beschikken over een redelijk grote groep donateurs binnen onze vereniging. Dit zijn meestal de niet actieve leden, of partners van 'spelende leden' die toch Levenslust een warm hart toedragen. Donateurs betalen een vast contributie bedrag per jaar en horen daarom gewoon bij onze vereniging. Donateurs krijgen wel een uitnodiging voor de jaarvergdering maar hebben geen 'stemrecht' tijdens deze vergadering en hebben ook een hoger eigen bijdrage bij activiteiten binnen de vereniging.
Lidmaatschap 'donateurs ' ;  € 20.00 per jaar.


TONEELVERENIGING LEVENSLUST

Penningmeester
Rob van den Brug
Boekelosestraat 302
7548 AW  Boekelo
E. info@levenslust.com

NL 13 RABO 0160.8833.42  
TONEELVERENIGING LEVENSLUST

Secretariaat / ledenadministratie
Ben Nijnenhuis
Geurtsweg 21
7558 HP  Hengelo
E. ben@levenslust.com


Terug naar de inhoud