Toneelvereniging Levenslust beschikt over een groot aantal spelers, zowel ‘jong als oud’. een eigen decorbouw ploeg en licht- en geluid technici.  Door deze uitgebreide groep medewerkers en spelers is het mogelijk dat we elk jaar met verschillende spelers op de planken kunnen staan. Ook maken wij gebruik van ‘gast spelers’ dit zijn spelers die meestal afkomstig zijn van buurtverenigingen of spelers die in het verleden al eens bij Levenslust hebben meegespeeld en het weer leuk vinden om bijvoorbeeld eenmalig weer bij een productie betrokken te zijn. Ook kunnen we zeggen dat we een ‘groeiende’ vereniging zijn en verwelkomen regelmatig debutanten die voor het eerst op het toneel staan.

Levenslust brengt minimaal één toneelproducties per jaar. Om dit elk jaar te kunnen realiseren moeten we op elkaar kunnen rekenen. Dat geldt voor de keuze van een te spelen stuk, het maken van decors, het instuderen van de rollen en de bediening van het licht en geluid, zowel voor als tijdens een voorstelling. Er mag geen enkel stukje uit de puzzel ontbreken, anders kan zo’n productie niet doorgaan.

Al ruim vijfenzeventig jaar heeft toneelvereniging Levenslust als thuisbasis ’t Proggiehoes in Beckum. In deze accommodatie heeft Levenslust een eigen vast toneel met bijbehorende kleed- en grimeruimte. Ook beschikken we hier over opslagruimte van diverse rekwisieten en kleding. Levenslust maakt gebruik van een eigen licht- en geluidsinstallatie inclusief ringleiding!

Lidmaatschap

Levenslust is een vereniging met ‘actieve’ leden en donateurs.

Actieve Leden

Actieveleden zijn mensen die u geregeld op de planken tegenkomt of op een andere wijze actief voor onze vereniging zijn. Men hoeft niet te spelen, men mag spelen in een productie.
Om in aanmerking te komen voor een rol binnen onze toneelproductie selecteert onze ‘leescommie’ een te spelen stuk. deze commissie bestaande uit een aantal leden, zijn het gehele jaar door op zoek naar, voor ons, geschikte en speelbare toneelstukken. Dit doen ze door uit het grote aanbod van de toneeluitgeverijen te putten. Ze lezen diverse toneel (tekst) boekjes en overleggen met elkaar wie voor welke rol geschikt zou kunnen zijn en of deze speler of speelster beschikbaar is voor een rol.
In goed overleg met elkaar wordt op deze manier een spelersgroep voor en productie geselecteerd en samengesteld en kunnen de repetieties beginnen…..

Lidmaatschap ‘ actieve leden ‘ ; € 25.00 per jaar.

Donateurs

Wij beschikken over een redelijk grote groep donateurs binnen onze vereniging. Dit zijn meestal de niet actieve leden, of partners van ‘spelende leden’ die toch Levenslust een warm hart toedragen. Donateurs betalen een vast contributie bedrag per jaar en horen daarom gewoon bij onze vereniging. Donateurs krijgen wel een uitnodiging voor de jaarvergdering maar hebben geen ‘stemrecht’ tijdens deze vergadering en hebben ook een hoger eigen bijdrage bij activiteiten binnen de vereniging.

Lidmaatschap ‘donateurs ‘ ;  € 20.00 per jaar.